Abstracts

Abstracts

Het is niet langer mogelijk om nog abstracts in te dienen.

Eenieder actief op het vlak van Farmaceutische Zorg wordt uitgenodigd en aangemoedigd om een abstract in te dienen voor een mondelinge presentatie of een poster.

Mogelijke thema’s voor een abstract:

  • Praktijkervaringen inzake de (farmaco)therapeutische opvolging van patiënten;
  • Projecten die de rol van de apotheker (of een andere benaderingswijze) bij de (farmaco)therapeutische opvolging van een bepaald type patiënt beogen te evalueren, ongeacht de grootte van de studie of de gebruikte methodologie;
  • Studies die de kwaliteit van bepaalde medicatie of diensten bij een bepaalde populatie (ambulant, ziekenhuismilieu, …) en / of de bepalende factoren ervan proberen te achterhalen.
  • De voorgestelde ervaring of het project moet afgerond zijn binnen de 2 jaar voorafgaand aan de indiening van het abstract.

Wat valt niet onder de scope van dit symposium:

  • Fundamenteel onderzoek, preklinisch onderzoek, klinisch onderzoek van fase 1 à 3, farmacotherapeutische samenvattingen;
  • Casestudies (behalve indien er een belangrijke farmaceutische impact op de identificatie of oplossing van de case).

Voor APB–leden wordt ondersteuning voorzien bij opmaak van een poster. Wenst u hiervan gebruik te maken, dan stuurt u best een e-mail naar info@pharmcare.be.

De instructies om een abstract in te dienen vindt u hier.

Alle aanwezigen krijgen op het symposium een abstractboek.